Có 1 kết quả:

jī guāng

1/1

jī guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

laser