Có 1 kết quả:

jī guāng èr jí guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

laser diode