Có 1 kết quả:

jī guāng dǎ yìn jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

laser printer