Có 1 kết quả:

jī jìn fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) radicals
(2) extremists