Có 1 kết quả:

jī jìn wǔ zhuāng fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

armed extremists