Có 1 kết quả:

zhuó dù ㄓㄨㄛˊ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

turbidity