Có 1 kết quả:

nóng yān

1/1

nóng yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thick smoke