Có 1 kết quả:

nóng wù

1/1

nóng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thick fog