Có 1 kết quả:

Suī xī xiàn

1/1

Suī xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Suixi county in Huaibei 淮北[Huai2 bei3], Anhui