Có 1 kết quả:

bīn yú

1/1

bīn yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) near to
(2) approaching (collapse)