Có 1 kết quả:

bīn hǎi

1/1

bīn hǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coastal
(2) bordering the sea