Có 1 kết quả:

bīn miè

1/1

bīn miè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

on the brink of extinction