Có 1 kết quả:

Jì zhōu tè bié zì zhì dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jeju island special autonomous province, South Korea, a World Heritage site