Có 1 kết quả:

rú rěn

1/1

rú rěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) compliant
(2) submissive