Có 1 kết quả:

làn xíng

1/1

làn xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

indiscriminate punishment