Có 1 kết quả:

làn hǎo rén ㄌㄢˋ ㄏㄠˇ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sb who tries to be on good terms with everyone