Có 1 kết quả:

làn quán

1/1

làn quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abuse of authority