Có 1 kết quả:

bīn jiāng

1/1

bīn jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) riverside
(2) river front