Có 2 kết quả:

Chánchán

1/2

Chán

phồn & giản thể

chán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông Triền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sông “Triền”, chảy qua Lạc Dương 洛陽.

Từ điển Thiều Chửu

① Sông Triền.

Từ điển Trần Văn Chánh

Sông Triền (ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, tức Triền thuỷ, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.