Có 1 kết quả:

Chán hé Huí zú qū ㄔㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chanhe Hui autonomous district of Luoyang City 洛陽市|洛阳市 in Henan province 河南