Có 1 kết quả:

bīn yú ㄅㄧㄣ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) near to
(2) approaching (collapse)