Có 1 kết quả:

bīn jìn

1/1

bīn jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

on the brink