Có 1 kết quả:

lì qīng

1/1

lì qīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) asphalt
(2) bitumen
(3) pitch