Có 1 kết quả:

mí màn

1/1

mí màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 彌漫|弥漫[mi2 man4]