Có 1 kết quả:

mí màn xīng yún ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diffuse nebula