Có 1 kết quả:

Lán cāng Lā hù zú Zì zhì xiàn ㄌㄢˊ ㄘㄤ ㄌㄚ ㄏㄨˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lancang Lahuzu Autonomous County in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan