Có 1 kết quả:

guàn lán

1/1

guàn lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slam dunk