Có 1 kết quả:

tān tú

1/1

tān tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mudflat