Có 1 kết quả:

huǒ zhōng qǔ lì ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄩˇ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to pull chestnuts out of the fire (idiom)
(2) fig. to be sb's cat's-paw