Có 1 kết quả:

huǒ shì ㄏㄨㄛˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) intensity of a fire
(2) lively
(3) flourishing