Có 1 kết quả:

huǒ qiáng

1/1

huǒ qiáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

firewall