Có 1 kết quả:

huǒ wěi xī méi ㄏㄨㄛˇ ㄨㄟˇ ㄒㄧ ㄇㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-tailed minla (Minla ignotincta)