Có 1 kết quả:

huǒ shān kǒu ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄎㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

volcanic crater