Có 1 kết quả:

huǒ shān kǒu

1/1

huǒ shān kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

volcanic crater