Có 1 kết quả:

huǒ shān xué ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

volcanology