Có 1 kết quả:

huǒ shān dǎo ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

volcanic island