Có 1 kết quả:

huǒ shān yán

1/1

huǒ shān yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

volcanic rock