Có 1 kết quả:

huǒ shān dǎo

1/1

huǒ shān dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

volcanic island