Có 1 kết quả:

huǒ shān dài ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

volcanic belt