Có 1 kết quả:

huǒ shān dài

1/1

huǒ shān dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

volcanic belt