Có 1 kết quả:

huǒ shān bào fā

1/1

Từ điển Trung-Anh

volcanic eruption