Có 1 kết quả:

huǒ shān bào fā zhǐ shù ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄅㄠˋ ㄈㄚ ㄓˇ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

volcanic explosivity index (VEI)