Có 1 kết quả:

huǒ shān suì xiè liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

pyroclastic flow