Có 1 kết quả:

huǒ shān lì

1/1

huǒ shān lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lapillus
(2) lapilli