Có 1 kết quả:

huǒ shān dòu ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

macadamia nut