Có 1 kết quả:

huǒ chéng ㄏㄨㄛˇ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) igneous (geology)
(2) formed by fire
(3) volcanic (rock)