Có 1 kết quả:

huǒ chéng suì xiè

1/1

huǒ chéng suì xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pyroclastic