Có 1 kết quả:

huǒ kòng

1/1

huǒ kòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire control (gunnery)