Có 1 kết quả:

Huǒ xīng zhuàng Dì qiú ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clash that leaves both sides shattered