Có 1 kết quả:

huǒ jī ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 打火機|打火机[da3 huo3 ji1]