Có 1 kết quả:

huǒ qiāng ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) firearms (in historical context)
(2) flintlock (old powder and shot firearm)